grabovskyi-volodymyr

Історія Дрогобицького музичного фахового коледжу імені Василя Барвінського, його традиції формувалися завдяки діяльності багатьох поколінь яскравих, талановитих музикантів-педагогів. Серед них і Володимир Грабовський, якому нещодавно виповнилося 80!

Працюючи понад 50 років у нашому навчальному закладі, він зростав і формувався як викладач і творча особистість. За цей час Володимир Семенович виховав численну кількість музикантів. Його учні навчаються у вищих мистецьких закладах України і за кордоном. Багато випускників працює в музичних школах, академіях, вони стали відомими музикантами, композиторами, музикознавцями, організаторами мистецько-культурного життя в різних містах України.

Народився Володимир Грабовський 21 листопада 1943 року у невеличкому гуцульському містечку Косові. Початкову музичну освіту здобував у Калуській музичній школі, де вперше познайомився з найкращими зразками класичної музики. А далі (1961–1965) продовжував навчатися в Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського. Саме там, поряд з опануванням гри на баяні, виникла зацікавленість музично-теоретичними предметами, що й спонукало його до вступу у 1965 році на історико-теоретичний факультет Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисенка. Педагогами Грабовського були такі знані музикознавці, як Олександра Цалай-Якименко, Стефанія Павлишин, Станіслав Людкевич, Анатолій Кос-Анатольський, Марія Білинська, Володимир Гошовський та Олександр Теплицький.

Від 1969 року Володимир Грабовський працював у Дрогобицькому музичному училищі (сьогодні – Дрогобицький музичний фаховий коледж імені Василя Барвінського) на посаді викладача музично-теоретичних дисциплін. З 1973 до 1992 року був заступником директора з виховної роботи.

Володимир Грабовський постав перед нами не лише як колега по роботі, педагог, а і як організатор культурно-мистецького життя, громадський діяч, публіцист, перекладач, музиколог. Він є ініціатором створення Дрогобицької організації Національної спілки композиторів України (1997) і незмінний її голова дотепер, член правління НСКУ, голова конгресу української інтелігенції Дрогобиччини, член президії організації «Бойківське етнологічне товариство», Дрогобицької міжрайонної організації «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

У 1993 році започаткував у Дрогобичі фестиваль української музики «Струни душі нашої», який відбувся 14 разів, презентуючи українську музику в контексті європейської. Грабовський є активним організатором численних творчих зустрічей, цілої низки авторських концертів сучасних українських композиторів у Дрогобичі. Зокрема, першого в Україні авторського концерту Леоніда Грабовського (Дрогобич, 1979), імпрез Богдани Фільц (1982, 1992, 2002, 2012), Миколи Колесси (1995), а також Михайла Степаненка, Ії Царевич, Бориса Деменка, Ігоря Соневицького, Лесі Дичко, Вірка Балея, Віталія Годзяцького, Святослава Крутикова, Геннадія Саська, Володимира Губи та інших.

Ще одна важлива сторінка діяльності Володимира Грабовського – науково-публіцистична. Він – незмінний учасник наукових семінарів, конференцій із культурологічних і мистецтвознавчих питань, що відбуваються в Україні й за кордоном. Власне в його особі ми вбачаємо популяризатора найкращих надбань української та світової культури, мистецтва загалом і музики зокрема, який пропонує свій погляд на роль і функціонування нашого мистецтва у суспільстві в контексті глобалізації та інших явищ сучасності.

Йому належать понад 500 матеріалів (есеї, статті, рецензії тощо), надруковані у різних часописах, наукових збірниках – українських і зарубіжних. Він є автором і редактором-упорядником цілої низки посібників, книг, зокрема, чотирьох добірок матеріалів про Василя Барвінського, нотних видань відомих українських композиторів, а також величезної кількості статей про діячів культури, серед яких і матеріали до українських енциклопедій (ЕСУ – «Енциклопедія сучасної України» та УМЕ – «Українська музична енциклопедія»).

Не так давно, у 2018 році видано книгу Володимира Грабовського «Сумління інтелігента». У ній представлено матеріали культурологічного, мистецтвознавчого і філософського змісту. Написані у різні роки, вони зберігають актуальність і сьогодні, є вагомим внеском у музикознавчу науку. Всі праці Володимира Семеновича відзначаються високою культурою мови, глибиною думки, широкими узагальненнями й ґрунтовними висновками.

Ще одним напрямом наукової та культурологічної роботи є його співпраця й щільні контакти з діячами Польщі, Словаччини, Канади. Таке спілкування важливе і необхідне, бо формує у свідомості людей імідж культури нашої держави. До речі, нещодавно Володимира Грабовського номіновано Спілкою композиторів Польщі на звання «Zasluzony dla kultury polskiej».

Така надзвичайно інтенсивна і різнобічна діяльність Володимира Семеновича викликана тим, що він належить до когорти людей, які вважають за потрібне ділитися тим, що їх найбільше цікавить і хвилює, розповідати про музичне життя свого часу, визначати його місце і роль у загальному культурному процесі. Це дає можливість молоді й усім, хто цікавиться мистецтвом, пізнавати нове, поглиблювати власні знання, розвивати естетичні смаки й розширювати світогляд.

Сердечно вітаємо шановного ювіляра! Бажаємо міцного здоров’я, успіхів, поповнення творчого доробку новими цікавими ідеями та оригінальними концепціями!

Олександра ДМИТРІЄВА