Yudkin-obr

Вітаємо музикознавця Ігоря Миколайовича Юдкіна-Ріпуна з отриманням Всеукраїнської премії з музикознавства «PRIMUS INTER PARES-2017» за книгу «Aphoristic Foundations of Dramatic and Lyrical Poetry»!

Розвідка Ігоря Юдкіна-Ріпуна – одне з найяскравіших і, без перебільшення, унікальних явищ в українському музикознавстві. Вона є не тільки фундаментальним дослідженням обраного предмета, а й формує тенденції розвитку вітчизняної науки, визначає вектори наукового пошуку на десятиріччя.

Сміливість автора – у безпрецедентному розширенні об’єкта музикознавчої науки за рахунок нівелювання традиційних кордонів між науками: відтак вербальний матеріал, новаторськи проаналізований музикознавцем, входить до сфери уваги культурологічно орієнтованого інтермедіального музикознавства. Водночас висновки, яких доходить автор і котрі збагачують не тільки музичну науку, але й суміжні гуманітарні галузі, насамперед літературознавство, міг здобути тільки музикознавець, позбавлений фахових шор, що уніфікують мислення і шляхи наукового пошуку.

Нарешті, алгоритми аналізу та нові способи мислення про нібито відомі об’єкти, запропоновані дослідником, уже в найближчій перспективі стануть інструментарієм сучасного вченого-гуманітарія. Найгрунтовніші відкриття, як відомо, здійснюються сьогодні на перетині наук. І робота Ігоря Юдкіна-Ріпуна – красномовне підтвердження цьому.

Додатковим бонусом інноваційного дослідження є те, що воно написано англійською мовою, – отже, має всі передумови для того, аби якнайшвидше увійти до кола світової гуманітаристики, утвердивши науковий пріоритет українського музикознавства.

Інформація журі Всеукраїнської премії з музикознавства
«PRIMUS INTER PARES-2017»