zastavka-lisnyak

В ІМФЕ імені Максима Рильського НАН України вийшла друком монографія Інни Лісняк «Академічне бандурне мистецтво України кінця ХХ – початку ХХI століття»

Вивчення розмаїтості вітчизняних мистецьких явищ дозволяє створити максимально повну і цілісну картину еволюції культури на всій території України, осмислити її співвідношення з аналогічними іншонаціональними процесами. Тож дослідження Інни Лісняк, присвячене академічному бандурному мистецтву України кінця ХХ – початку ХХI століття, є, на мою думку, актуальним і доцільним.

Окреслюючи оригінальні риси бандурного мистецтва межі ХХ–ХХI століть, автор монографії вказує на його масштабність, розгалуженість, властиві йому пошуки й експерименти, а також надзвичайну строкатість і контрастність жанрово-стильової панорами, на відміну від попередніх радянських десятиліть, коли бандурне виконавство здебільшого стояло осторонь новаторських явищ у композиторській творчості.

Цікавим і водночас ґрунтовним є здійснений автором у другому розділі праці аналіз жанрово-стильових особливостей української композиторської творчості для бандури на зламі ХХ–ХХI століть. Він охопив не тільки сольні та ансамблеві інструментальні й вокально-інструментальні твори, а також синтез рис академічної та масової музики у творчості композиторів, які писали для бандури. Детально висвітлено у третьому розділі специфіку бандурної виконавської творчості означеного періоду. Подібний аналіз у межах даної теми здійснено вперше, що теж підтверджує наукову новизну монографії.

Інна Лісняк не тільки підсумовує розвиток бандурного мистецтва за останні тридцять років, а й накреслює нові перспективні напрями для здійснення подальших наукових досліджень. Значущість даного видання підсилюють і солідний науковий апарат, і додатки.

Цілком очевидно, що без подібних багатопланових і різноаспектних розвідок неможливо уявити українську національну культуру в усьому розмаїтті її творчих проявів. Наукова монографія «Академічне бандурне мистецтво України кінця ХХ – початку ХХI століття» є зразком сучасного мистецтвознавства, що зумовлює її актуальність і практичну цінність.

Тетяна ЧЕРНЕТА