knygy

Нещодавно вийшов у світ у місті Ніжині (видавництво ПП Лисенко М.М.) збірник статей «Вибране» відомого українського музиколога, доктора мистецтвознавства, професора кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені Петра Чайковського Маріанни Копиці

Її ім’я відоме як в Україні, так і за кордоном. Понад 40 років вона присвятила науковим розробкам проблем історії української музичної культури. Серед них: питання епістології, джерелознавства; вивчення творчості Бориса Лятошинського; дослідження різних аспектів культурології та музичного менеджменту.

Безцінний науковий і педагогічний досвід Маріанни Копиці знайшов втілення у сотнях статей у наукових виданнях, збірниках, журналах. Вони розкидані по різних за часом виходу в світ друкованих джерелах. І ось нарешті авторка й технічний редактор та автор вступної статті збірника Ігор Савчук відібрали все найкраще з її величезного наукового доробку і помістили в книгу обсягом 374 сторінки.

Самими підрахунками статей, розділів, сторінок не можна говорити про цю, таку важливу для українського музикознавства книгу. Це видання – творіння розуму і серця нашої видатної сучасниці, полум’яної, пасіонарної особистості. Яскраво написав у своїй статті Ігор Савчук: «Переконаний, що уважний читач через структуру тексту пізнає риси цільної натури авторки і її непереборного характеру, через порівняльні ряди-родзинки її темпераменту, через ясні висновки та виважені узагальнення відчує її глибоке занурення у досліджувану проблематику».

Ігор Савчук

Відзначу, що стаття Ігоря Савчука «Героїня у парадоксах життєтворчості» – це не тільки наукове обгрунтування великого значення цієї роботи в галузі музикознавства, а насамперед величезна шана і справжнє захоплення постаттю української мисткині.
Коли знайомишся з першою статтею «Pro domo», то одразу згадуєш збірник наукових статей «На скрижалях музичної історії: українська музика та культурний процес» на пошану Маріанні Копиці, виданий у 2013 році. У цій книзі колеги, учні своїми статтями створили багатовимірний світ, в якому живе і творить відома музикознавиця.

Стаття «Pro domo» Маріанни Копиці відтворює її життєве й творче кредо, пояснює виникнення її наукових ідей, мотивацію наукових пошуків. Ця стаття є важливою для всієї концепції книги «Вибране», тому що в ній читач знаходить основні засади становлення особистості Маріанни Копиці – талановитого вченого й педагога.

Не випадково перший розділ книги названо «Дискурс лятошинськознавства», бо левова частка наукового доробку авторки присвячена симфонічній творчості видатного українського композитора, а її титанічна праця з віднайдення, розшифрування листів Бориса Миколайовича можна порівняти з працею археолога. Маріанна Давидівна розвинула жанр епістології, вводячи безцінні раритети – листи Бориса Лятошинського у науковий обіг. Її статті у «Вибраному» про Лятошинського вражають глибиною, новим сучасним поглядом на творчість Майстра.

Галина Степанченко

Другий розділ «Музично-філософські ремінісценції» заглиблює читача у знакові події на перетині ХІХ–ХХ століть, привертає увагу до таких постатей, як Сергій Прокоф’єв, Рейнгольд Глієр, Борис Лятошинський. Також мене зацікавила стаття про розвиток джерелознавства та музичної україністики в діяльності Івана Ляшенка. Авторка приділила особливу увагу і переконливо доводить у цьому розділі значення епістології, джерелознавства, документалістики для вивчення об’єктивних закономірностей історичного процесу музикознавства.

Третій розділ «Мистецтво у портретах особистостей», на мою думку, дуже важливий для сприймання читачами тих знакових діячів, чия творчість відіграла велику роль у створенні високодуховної аури українського музичного мистецтва. У талановитих статтях Маріанни Копиці створені справжні виразні портрети сучасників, чиї доленосні твори, професійна і громадська діяльність – це яскраві сторінки музичної історії ХХ–ХХІ століть: Ігор Белза, Віталій Губаренко, Натан Рахлін, Ігор Шамо, Юлій Мейтус, Людмила Каверіна, Ігор Пясковський, Мирослав Скорик, Марина Черкашина-Губаренко, Тетяна Вєркіна.

Маріанна Копиця збагачує наші знання новими невідомими фактами біографій митців, знаходить у творчості кожного діяча, композитора, виконавця, педагога лише йому властиву рису, котра зумовлює ту харизму, з якою ця постать увійшла в світ української музики. Спостереження авторки, її аналіз творчої та людської сутності митця завжди сповнені любові до людини, поваги за копітку працю. Цей розділ є цінним внеском в українську біографістику.

Іван Карабиць

Справжнім публіцистом, сучасним музичним критиком постає перед нами авторка у розділі «Музична історія – сучасний вибір». Наприклад, «Київ Музик Фест» – великий музичний форум, який започаткував Іван Карабиць 30 років тому разом з однодумцями. Статті Маріанни Копиці висвітлюють ту важливу роль, яку відіграв цей фестиваль у сучасному культурному просторі України. Мені пощастило 10 років працювати з Іваном Карабицем прес-секретарем фестивалю. Я радію прекрасним матеріалам Маріанни Копиці, які доносять до читача новаторський дух цього фестивалю, що продовжує жити після смерті Івана Федоровича, розкриваючи його ідею «українська музика і світ».

Розповіді Маріанни Копиці про зарубіжні зв’язки в українському музичному мистецтві зараз, коли ми відчуваємо себе в європейському просторі, особливо актуальні. Книга «Вибране» – це ще один місток спілкування з культурами світу, бо авторка розглядає всі явища української музики в світовому контексті.

Слід відзначити мову Маріанни Копиці. Вона завжди образна, сповнена емоційного підтексту. Книга читається легко, з великою цікавістю. Відзначу тут редакторську роботу Ліни Мокрицької.

Моє прохання до авторки видати біобібліографічний покажчик усього її творчого доробку. Це був би дуже вагомий внесок до сучасного українського музикознавства. І його частиною, безперечно, вже є книга «Вибране». Мої вітання Маріанні Копиці та всім, хто долучився до виходу в світ цього збірника!

Галина СТЕПАНЧЕНКО