berezovsky_Jurchenko

2 грудня у Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться концерт-презентація нотного видання  та компакт-диску, що містять віднайдені чотириголосі хорові концерти Максима Березовського

Наприкінці листопада у видавничому домі «КОМОРА» вийшло друком нотне видання «Максим Березовський. Віднайдені хорові концерти. Частина «А». Концерти чотириголосі» за редакцією хормейстера, музикознавця, професора Мстислава Юрченка. Це фактично перше видання, де зібрано усі чотириголосі хорові концерти Максима Березовського (1745?–1777) – видатного українського композитора, творчість якого стала визначальною для формування нових класицистичних принципів. Він став одним із творців нового жанру хорової музики – циклічного хорового концерту.

Блискучий старт його біографії (успіхи як співака Придворної співацької капели князя Петра Федоровича та соліста Італійської оперної трупи в Оранієнбаумі та Санкт-Петербурзі; навчання в Італії у Болонській музичній академії, де в той самий період разом із ним студіювали чеський композитор Йозеф Мислівечек та юний Вольфганг Амадей Моцарт; обрання членом Болонського філармонічного товариства) та рання смерть через три роки після повернення до Санкт-Петербурга окреслюють Максима Березовського як постать трагічну. Переважна частина його спадщини, яка існувала лише у рукописах, була знищена або вважається втраченою. Після смерті митця були видані поодинокі твори (один з них – хоровий концерт «Не отвержи мене во время старості»). Решта збиралася по рукописним спискам партитур та поголосників. Жодного нотного автографа композитора, жодного його прижиттєвого зображення не збереглося. Єдиний документ, що належить руці Березовського – ноти його випускного іспиту у Болонській музичній академії на звання maestro di musica (аркуш із цього нотного автографа узято для оформлення обкладинки видання).

Над збіркою упорядник і редактор Мстислав Юрченко працював понад 10 років. І невипадково, адже сім із дев’яти хорових концертів («Слава во вишніх Богу», «Тебе, Бога, хвалим», «Милость і суд воспою Тебі, Господи», «Всі язиці восплещите руками», «Приідіте і видіте діла Божия», «Господи, силою Твоєю возвеселиться цар», «Да воскреснет Бог») видано вперше. Два концерти «Не імами іния помощи» та «Тебе Бога хвалим» у 2012 році увійшли до монографії української музикознавиці Ольги Шуміліної «Стильова динаміка української духовної музики XVII –XVIII століть. За матеріалами рукописних колекцій». У новому ж виданні і ці два концерти подані в новій редакції нотного тексту авторства Мстислава Юрченка.

У текстах виданих концертів збережено церковнослов’янську мову, яка подається з українською вимовою, що відповідає історичній традиції співу в українських та російських церквах середини XVIII ст. Також усі тексти збірки перекладені англійською мовою, а до текстів підтекстовки додано англійську транслітерацію.

Перед упорядником постало кілька надважливих питань – підтвердження авторства творів Березовського, віднайдених на початку 2000-х років в Києві у рукописній збірці в Центральному державному архіві-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ), об’єднання рукописів поголосників у партитуру, реконструкція та редакція дев’яти чотириголосних хорових концертів і власне – запис усіх концертів. Іще дві інституції, окрім ЦДАМЛМ, звідки збиралися рукописні джерела, – це Всеросійське музичне об’єднання музичної культури імені М.Глинки (Москва) та Австрійська Національна бібліотека, Придворна музична капела (Відень).

«Авторство Березовського встановлювалося за назвами концертних творів, про які згадували дослідники, що ознайомлювалися з оригіналами. Надалі основним критерієм атрибуції став стилістичний аналіз, – пояснює Мстислав Юрченко в авторському коментарі видання. – Робота з двома джерелами (київським і московським) дозволила підтвердити ідентичність нотних текстів багатьох творів із київської збірки, а також доповнити їх, як у випадку з поновленням концерту «Приідіте і видіте», від якого у київській збірці залишилися лише дві хорові партії».

Варто зазначити, що Мстислав Юрченко протягом 40 років займався дослідженнями творчості Максима Березовського. За його плечима – віднайдення переважно в російських архівах «Причастних віршів» концертного типу, написаних на тексти псалмів, Літургії св. Іоанна Златоустого для змішаного хору (раніше відомої лише в перекладі і в редакції для чоловічого хору), численні записи творів Максима Березовського тощо.

Окрім нотного видання, Мстислав Юрченко підготував аудіозапис віднайдених хорових концертів Максима Березовського, здійснений об’єднаним Хором Патріаршого собору УГКЦ і Хором «Українського фонду духовної музики». І нотна збірка, і аудіодиск розповсюджуватиметься по бібліотеках навчальних музичних закладів України, хорових колективах, посольствах України за кордоном та іноземних представництвах в Україні.

Початок концерту-презентації – о 14.00

За матеріалами прес-релізу