photo-obr-red

Збірка науково-популярних статей відомого українського музикознавця Галини Степанченко, яка вийшла у видавництві «Фенікс», має назву «З надією в серці». Розрахована як на музикознавців-науковців, так і шанувальників музичного мистецтва

Від перших сторінок видання приваблює особистісним поглядом на знакові й цікаві віхи музичного життя сучасної України. У певному сенсі книга є автобіографічною, оскільки охоплює 50-річний творчий шлях мисткині. Відбір публікацій авторка зробила через окремі мистецькі постаті й творчі події – фестивалі, конкурси, концерти, вистави. Це дає можливість побачити сучасний музичний простір у форматі своєрідного літопису в авторському осмисленні.

Важливим для збірника є розділ «Наукові розвідки», в якому Галина Степанченко вмістила частину своїх досліджень із часів роботи в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнології імені Максима Рильського НАН України, де працювала понад 40 років.

Найбільш яскраві та цікаві сторінки висвітлюють видатні постаті сучасних українських композиторів, серед яких Мирослав Скорик, Євген Станкович, Леся Дичко, Ігор Щербаков, Анна Гаврилець, Богдана Фільц. При цьому авторка аналізує їхні твори в мистецькому соціумі, у концертному побутуванні, що створює змістовну картину сьогоденного музичного простору.

Композиторську складову новітньої культури України Галина Степанченко поєднує з проблемами інтерпретаторського мистецтва. Цьому, зокрема, присвячений третій розділ книги – про видатних виконавців України, де музикознавиця переконливо показує високий рівень виконавських шкіл, відомих в усьому світі.

Широку панораму мистецтва дає четвертий розділ – «Театральні зустрічі», у якому авторка заглиблюється в сучасний театральний процес, аналізуючи діяльність диригентів, хормейстерів, режисерів, композиторів у царині музично-театральної культури.

Важливою частиною збірника є п’ятий розділ, у котрому Галина Степанченко виступає як рецензент вагомих музикознавчих досліджень.

Якщо додати до цього солідний довідковий тезаурус праць музикознавиці, поданий наприкінці книги, читач, таким чином, має змогу ознайомитись із новинками музичної науки в соціокультурному аспекті.

Відтак збірка «З надією в серці» відзначається багатством наведених фактів, гарною літературною мовою (відзначу роботу редактора Ольги Голинської), великою інформативністю і широкою панорамністю, що надає їй характеру літопису та оцінки сучасних подій у культурно-мистецькому житті України.

Леся ОЛІЙНИК