Vedel_Obkl

В рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Україна. Європа. Світ. Історія та імена у культурно-мистецьких рефлексіях», що пройшла нещодавно в Національній музичній академії України імені П.Чайковського, відбулася презентація монографії Тетяни Гусарчук «Артемій Ведель: постать митця у контексті епох»

Масштабне за обсягом (десять розділів на 768-ти сторінках!) і змістовністю видання підсумувало багаторічну, не одного десятиліття працю авторки з вивчення життя, особистості і творчості Артемія Веделя – однієї з найзагадковіших, містичних постатей в українській культурі XVIII століття.

Музикант, чиє мистецтво підкорювало серця усіх, хто чув його музику та спів; монах у миру, благочестиве життя якого вражало тих, хто з ним спілкувався, юродивий, провидець, божевільний – ось лише деякі теми, яких торкається авторка, висвітлюючи постать композитора. За словами Тетяни Гусарчук, в плані фактології праця не вносить принципово нового: «Я намагалася зібрати усі відомості із вже існуючих джерел, порівняти, знайти якісь протиріччя, на цій основі зробити свої висновки». А прагнення заглибитися і наблизитися до розв’язання таємниць його життя зумовило підхід з точки зору психології. «Під кожне висловлювання самого композитора у листах, під висловлювання про нього у спогадах його учнів і сучасників я намагаюся підвести якісь психологічні аспекти», – зауважує дослідниця.

Іще одна, принципово важлива тема, що порушується у книзі (на чому наголошує сама авторка ) – показ оточення Веделя, широкого культурного контексту епохи. «Генерал Андрій Леванідов, у якого служив Ведель, є автором книги з історії України, що висвітлює події починаючи від княжої доби і закінчуючи гетьманщиною. Відомий своїми патріотичними, автономістськими ідеями Новгород-Сіверський гурток, що діяв у 70–90-х роках XVIII століття, члени якого були випускниками Києво-Могилянської академії, збирався у її стінах в той же період, коли там перебував Ведель. Загально-відомими є антикріпосницькі погляди Веделя. Але з огляду на його патріотично, україністично налаштоване оточення, з великою мірою імовірності можна говорити про такі ж само україністичні настрої самого композитора. Власне, й характер інтонаційності у його творах, також є красномовним свідченням цього, на це неодноразово вказували музикознавці», – наголошує Тетяна Гусарчук.

Книга дає вичерпну інформацію не лише про постать Веделя, а й про його спадщину – духовну музику різних жанрів, що збереглася в автографічних партитурах, у рукописних списках та опубліковану у нотних виданнях. Не лише розлогий історико-культурний, а й музично-стильовий контекст, різноманітні інтонаційні джерела музики Веделя є предметом уваги у даному дослідженні. Нарешті, рефлексія музики і постаті Артемія Веделя у ХХ столітті – вшанування його пам’яті, концертні програми виконавців, аудіозаписи, рецепція веделівської традиції в українській композиторській творчості – це також важливий штрих до портрету композитора.

Видання доповнене великою кількістю ретельно підібраних ілюстрацій, що змальовують епоху Веделя та його оточення.

Відомості про автора. Гусарчук Тетяна Володимирівна – музикознавець, кандидат мистецтвознавства (1993), доцент (1998), професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім.П.І.Чайковського (2011), член Національної спілки композиторів України (2015). Авторка понад 60 наукових публікацій з історії українського хорового мистецтва XVIII–ХХ століть, із проблем музичної текстології та психології творчості, співавторка монографії «Покликання» (2002), видань з історії Київської консерваторії («Академія музичної еліти», 2004 та «Національній музичній академії України 100 років», 2013), упорядник (спільно з М.М.Гобдичем) видання «Артемій Ведель. Духовні твори» (2007), авторка збірки поезій «Чарівний дощ» (2017), статей у газетній та журнальній періодиці. Розробила авторські навчальні курси з психології музичної творчості та краєзнавства.

Юлія ПАЛЬЦЕВИЧ