prezentatzya

2 жовтня в рамках XXXIV Міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест-2023» відбулася презентація видань відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського Національної академії наук України. Ініціаторкою та ведучою акції була завідувачка відділу, докторка мистецтвознавства Олена Немкович

Відділом було презентовано близько 80 книг, виданих інститутом за останні 20 років. Поміж них – фундаментальні проєкти: шість томів «Української музичної енциклопедії», багатотомна «Історія української музики», тритомний корпус зразків українського епосу «Українські народні думи», п’ятитомна «Регіонально-жанрова антологія» українського музичного фольклору, 10-томна серія «Українські народні пісні» (упорядкування Л. Єфремової), низка ґрунтовних колективних та індивідуальних монографій (С. Грица, Л. Єфремова, А. Іваницький, О. Летичевська, Н. Костюк, О. Немкович, Л. Пархоменко, А. Терещенко, М. Хай та ін.), публікації невідомої чи забороненої у радянський час української музичної та музикознавчої спадщини (як, наприклад, ораторія «Скорбна мати» Я. Яциневича), заснований відділом періодичний збірник наукових праць «Музична україністика: сучасний вимір» − єдине періодичне видання, спеціально присвячене питанням музичного українознавства, та багато інших.

Директорка ІМФЕ НАНУ академікиня Ганна Скрипник відкриває презентацію видань відділу

У пропонованих дослідженнях розкривається цілісне й водночас нове концепційне осмислення історії української музики, що сприяє створенню нового образу сучасної України. Отже, ці видання мають загальнонаціональне значення.

Захід проходив у форматах офлайн та онлайн. Були присутні представники всіх основних центрів розвитку наукової музичної україністики з різних регіонів України, зокрема музичних вишів − Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової, Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського, Дніпропетровської академії музики імені Михайла Глинки, а також Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Національної спілки композиторів України, Українського інтернет-журналу «Музика» та інших установ.

Презентацію відкрила директорка інституту, академікиня Національної академії наук України Ганна Скрипник. У доповіді вона наголосила, що друкування цього вагомого музикознавчого доробку здійснювалося в умовах істотного недофінансування академічної науки. Однак науковці інституту розуміють, що сьогодні існує нагальна потреба оновити фонди бібліотек, які містять здебільшого ідеологічно застрілу літературу радянської доби. У них бракує україністичних видань, у яких би з погляду сьогодення подавалися концепти культуротворення на українських землях, що є основою формування нової української ідентичності, виховання поваги до власного народу, створення оптимістичних перспектив подальшого культуротворення. Тому тільки за останній місяць у рамках програми «Національна академія наук – бібліотекам» Інститут подарував бібліотечним установам різних регіонів України понад 3000 праць, серед яких чимало розробок відділу музикознавства та етномузикології.

Ганна Скрипник і співробітники відділу музикознавства та етномузикології iнституту

У виступах учасників зібрання зазначалося, що пропоновані видання мають непересічну цінність для українського музикознавства і загалом вітчизняної гуманітарної науки, потребують популяризації в суспільстві. Особливо актуальними вони є в сучасних умовах повномасштабної російської агресії, оскільки розкривають культурні традиції, що є основою української ідентичності, гідно репрезентують Україну та її культуру в цивілізованому світі.

На завершення висловлюємо подяку Національній музичній академії України за технічне забезпечення заходу, а також працівникам нашої установи – представникам наукової частини та бібліотеки інституту, які допомагали в підготовці презентації.

Ірина ГОРБУНОВА

На головному фото: Книжкові видання відділу музикознавства та етномузикології ІМФЕ НАНУ